خواص انار

 

 • خواص انار
 •  

  خواص انار

  خواص انار

  انار یکی از میوه های درختی اســت ke دانه‌هایی اغلب قرمز و گاهی سفید دارد. رنگ پوست آن نــیــز اغلب قرمز اســت .

  انار بومی مناطق شرق ایران تا کوه‌های هیمالیا در شمال هند اســت و یکی از اولین گیاهان اهلی شده‌است. ایران ba تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن ؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده ی انار در دنیا بوده و هندوستان دومین کشور تولید کننده اســت .

  در ایران؛ شهرستان‌های ساوه؛ نی‌ریز؛ فردوس و بجستان به‌ترتیب بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انار هستند .

  از میوه انار : آب انار؛ رب انار؛ لواشک انار و مربای انار تهیه می‌شود. از پوست انار بــرای تهیه رنگ‌های سنتی استفاده می‌شود؛ از برگ آن نــیــز سابق بر ایــن استفاده می‌کردند. همچنین از پوست انار بــرای دباغی کردن پوست و از گل انار بــرای برخی مصارف دیگر استفاده می‌گردد. جوشانده ke از جوشاندن پوست انار در آب بدست می آید بــرای مشکل گوارشی و گلو درد داروی گیاهی محسوب می‌شود .

  خوردن دانه های انار be مراتب بهتر از نوشیدن آب انار اســت ... انار میوه ای اســت ke be آن خون ساز می گویند و be همین علت بهترین موقع بــرای مصرف آن صبح و قبل از صبحانه اســت ... انار مقوی قلب ؛ مفرح ؛ دفع کننده چربی ؛ رفع کننده سموم اغلب عفونت های داخلی ؛ دافع حرارت می باشد و خوردن انار ba پرده های سفید آن شکم ra دباغی می کــنــد .

  دانه های میوه ی جنگلی انار ke be (نار دان) شهرت دارد در معالجه اسهال بسیار مفید اســت ... آب انار شیرین ba شکر و نشاسته بــرای درد سینه و سرفه توصیه می شــود ... رب انار نــیــز بــرای رفع خماری موثر اســت .

  طبع انار

  انار ترش ؛ طبع سرد و خشک دارد و انار شیرین تا حدودی معتدل اســت .

  خاصیت آب انار

  آب انار بــرای پیشگیری از سرطان مفید است؛ سلامت قلب ra بهبود می بخشد و حــتـی می تواند توان جنسی ra تقویت کــنــد .

  آب انار همچنین می تواند چربی های اطراف معده و شکم ra در زنان و مردان چاق کاهش دهد .

  میزان تشکیل سلول های چربی در اطراف شکم در افرادی ke آب انار مصرف می کنند؛ کاهش می یابد. کسانی ke آب انار می نوشند؛ فشار خونشان پایین می آید و بنابر ایــن خطر بروز حملات قلبی و سکته مغزی و مشکلات کلیوی در ایــن اشخاص نــیــز be میزان قابل توجهی کاهش می یابد ... آب انار می تواند مقدار اسید چرب موجود در خون موسوم be اسید چرب ra کاهش دهد .

  خواص انار شیرین

  امام صادق (ع) : برشما باد انار شیرین آن ra بخورید چرا ke هیچ دانه ای از آن be معده مؤمنی در نمی آید مگر ایــن ke بیماری ای از آن ریشه کن می کــنــد و شیطان وسوسه ra از او دور می سازد .

  امام عسکری (ع) : انار بخور چرا ke خون ra فرو می نشاند و آنرا در درون تصفیه می کــنــد .

  فواید انار ترش و شیرین (ملس)

  امام صادق (ع) از خواص انار شیرین یاد کــرد و فرمود : ترش و شیرین در شکم سازگارتر اســت .

  امام رضا (ع) : انار شیرین و ترش بمک ؛ چرا ke انسان ra نیرو می دهد و خون ra زنده می سازد .

  نکاتی مهم درباره انار

  1) اشخاصی ke دارای طبع سرد و تر هستند بعد از خوردن انار کمی زنجبیل ba نبات بخورند .
  2) کسانی ke زخم معده دارند انار ترش بــرای آنها ممنوع اســت ... be طور کلی زیاده روی در مصرف انار ترش امکان be وجود آمدن زخم معده ra دارد .
  3) رب انار یبوست می آورد .
  4) در موقع خوردن جوشانده پوست انار از خوردن روغن کرچک خودداری شــود ... زیــرا مــمــکن اســت سبب مسمومیت شــود .
  5) پوست انار سرد و خشک اســت .
  6) انار شیرین طبیعت سرد ؛ معتدل و کمی تر دارد .
  7) انار ترش نیروی جنسی ra کاهش می دهد .

  فواید انار

  ۱) پوست و ریشه انار ضد کرم اســت .
  ۲) انار معتدل؛ مقوی؛ ملین؛ ادار آور و ضد تشنگی اســت .
  ۳) اگــر بعد از غذا انار شیرین خورده شــود رنگ چهره زیبا و غذا آسان هضم می شــود .
  ۴) کسانی ke لاغر هستند خوردن انار شیرین بــرای آنها مفید اســت .
  ۵) انار شیرین بــرای کسانی ke یرقان دارند مفید اســت ؛ یک ساعت قبل ya بعد از غذا میل شــود .
  ۶) انار شیرین سرفه ra تسکین می دهد و صدا ra باز می کــنــد (میوه مخصوص خوانندگان و مداحان) .
  ۷) انار شیرین خارش های بدن ra کاهش می دهد .
  ۸) انار تقویت کننده دستگاه ادرار و مثانه اســت .
  ۹) مقوی معده و کبد اســت .
  ۱۰) کسانی ke بیماری قند دارند از انار استفاده کـنـنـد .


  ۱۱) جهت درمان زخم های دهان روزی چندبار آب انار ترش ra در دهان نگه داشته و مزه مزه نـمـایـیـد .
  ۱۲) جهت درمان زخم داخل بینی ya گوشت اضافی روی زخم ها آب انار ترش مفید اســت .
  ۱۳) رب انار مقوی بدن و چاق کننده اســت .
  ۱۴) اگــر انار ba دانه خورده شــود از صدا کردن شکم جلوگیری می کــنــد .
  ۱۵) خوردن انار غم و اندوه ra از بین می برد .
  ۱۶) کسانی ke میل be خوردن خاک و چیزی دیگر دارند ba خوردن رب انار از بین می رود .
  ۱۷) خانم های حامله اگــر در دوران حاملگی رب انار بخورند ویار آنها از بین می رود .
  ۱۸) بــرای از بین بردن ترشحات ساده قاعدگی (پریود) ya همان زنانگی از دمکرده گل انار استفاده می شــود .
  ۱۹) بــرای کسانی ke خروج مقعد دارند پوست انار خشک ya تازه توصیه می شــود ... بــرای کسانی ke بواسیر دارند نــیــز مفید اســت .
  ۲۰) کسانی ke کرم دارند پوست انار بسیار مفید اســت البته بهتر اســت یبوست نداشته باشند .


  ۲۱) از خواص انار ایــن اســت ke کسانی ke کم خون هستند ya احساس خستگی زیاد می کـنـنـد از دم کرده ya جوشانده برگ انار be عــنــوان چای استفاده کـنـنـد .
  ۲۲) دم کرده برگ انار میگرن ra برطرف می کــنــد .
  ۲۳) بــرای درمان کرم کدو پوست خشک کرده ریشه ba ساقه انار نــیــز مفید اســت .
  ۲۴) کسانی ke مزاج گرم دارند انار ترش بــرای آنها مفید اســت .
  ۲۵) جوشانده پوست انار جهت ترشحات سفید خانم ها مفید اســت .
  ۲۶) از ترکیب گلهای له شده انار ba روغن کنجد بــرای سوختگی استفاده می شــود .
  ۲۷) اگــر انار ra ba پوست و دانه be طور سالم بپزند و ســپــس کوبیده آن ra در محل خارش بگذارند خارش ra برطرف می کــنــد .
  ۲۸) جوشانده گل انار درمان کننده خون ریزی لثه می باشد .
  ۲۹) بهترین موقع خوردن انار صبح ناشتا ba کمی گل پر اســت .
  ۳۰) از خواص انار تولید اخلاط صالح است. همانا دو گونه خلط وجود دارد یکی مفید و دیگر غیر مفید ke انار تولید کننده نوع مفید آن اســت .


  ۳۱) از خواص انار ؛ رفع درد سینه ya سرفه خشک اســت .
  ۳۲) پودر پوست انار بــرای التیام زخم های کهنه مفید اســت .
  ۳۳) عصاره گل انار و گلاب بــرای ورم چشم مفید اســت ... بصورت ضماد ba احتیاط مصرف شــود .
  ۳۴) گل انار ba آب بارهنگ بــرای زخم های آلات تناسلی آقایان مفید اســت ... در ضمن be جای گل ما می توانیم از پی سفید داخل انار استفاده کنیم .
  ۳۵) انار دفع کننده مضرات دخانیات می باشد .
  ۳۶) کسانی ke می خواهند نوزادی زیبا داشته باشند در دوران حاملگی در فواصل غذا و ظهر و شب انار بخورند .
  ۳۷) از خواص انار خوردن ؛ ایــن اســت ke مستی ra رفع می کــنــد .
  ۳۸) انار جهت صفرا و تب صفراوی مفید اســت ... قبل از غذا میل شــود .
  39) امام صادق (ع) می فرمایند : بخورید انار ra ba پرده های وسط آن تا معده ra صیقل دهد و هوش ra زیاد کــنــد .
  ۴0) حضرت علی (ع) می فرمایند : be کودکان خود انار دهید تا زودتر be سخن آیند .

  مضرات انار

  خوردن انار بــرای مبتلایان be زخم معده و روده جایز نـیـسـت و بــرای افراد سرد مزاج زیان بخش میباشد و همچنین موجب کاهش جاذبه کبد میگردد ... افراط در خوردن انار باعث یبوست ؛ ناراحتی معده و زبر شدن گلو می شــود در ضمن افرادی ke مبتلا be ناراحتی ریوی می باشند در مصرف انار احتیاط کـنـنـد .

  احادیث درباره خاصیت انار

  پیامبر خدا (ص) : انار مهتر هــمــه میوه هاست و هــر کس یک انار بخورد ؛ چهل پگاه شیطان خویش ra be خشم می آورد .

  امام صادق (ع) : میوه صد و بیست گونه اســت و مهتر هــمــه آنها انار اســت .

  پیامبر خدا (ص) : هــر کس اناری ra کامل بخورد ؛ خداوند قلب او ra چهل شب نورانی می دارد .

  امام علی (ع) : در هــر دانه انار چــون در معده جای می گیرد ؛ حیاتی بــرای قلب و فروغی بــرای نفس اســت و شیطانی ra ke وسواس نام دارد چهل شب بیمار می کــنــد .

  امام صادق (ع) : چهار چیز ؛ طبع ra اعتدال می بخشد انار سورانی ؛ خرمای نارس پخته شده ؛ بنفشه و کاسنی .

  امام صادق (ع) : هرکس در هنگام خفتن یک انار بخورد ؛ تا صبح جانش در امان اســت .

  امام کاظم (ع) : هرکس روز جمعه یک انار بخورد ؛ دل او ra تا چهل پگاه نورانی می دارد اگــر دو تا بخورد تا هشتاد روز و اگــر سه تا بخورد تا صد و بیست روز و نــیــز وسوسه شیطان از او دور می شــود و هرکس وسوسه شیطان از او دور شــود ؛ خداوند ra نافرمانی نمی کــنــد و هــر کس خداوند ra نافرمانی نکند خدا او ra be بهشت در می آورد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :