اس ام اس

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه   انقدر دوسِش دارم کهِ حتى اگه بش نرسم رو be دنیا مى ایستم و میگم: آهاى دنیا چیِه خوشحالى؟! هنوزم یه تارهِ موهاشو به تمَومه تو و آدمات نمیدم — خوشبختی ینی دوتایی برین باشگاه سوارکاری بگه چــون من میترسم توم حق نداری سوار اسب …

توضیحات بیشتر »