روانشناسی

تست هوش

تست هوش   تست هوش اول: در ایــن تست هوش؛ تصویر ۹ انسان مخفی شدن. با پیدا کردن ۶ تصویر در ایــن تست هوش؛میتونی از داشتن یه هوش معمولی خیالتون راحت بشه. اگه تصویر هفتمی رو پیدا کردی متوجه میشی هوشت از حد معمول بالاتره و اگه در ایــن تست …

توضیحات بیشتر »

تست روانشناسی

تست روانشناسی   شخصیت ya کاراکتر الگوی نسبتاً پایدار و ثابت اندیشه؛ هیجان‌ها ورفتار یک فرد است. be عبارت دیگر شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً ba ثبات و پایدار اســت ke صفت نامیده می‌شوند مانند “زودرنج”؛ “مضطرب” و “پر حرف “. حالا قبل از اینکه اطرافیانتان تک تک ویژگی های شخصیتی …

توضیحات بیشتر »

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی   روان شناسان شخصیتی اعتقاد دارند ke شماره تولد؛ شما ra از آن شخصیت شناسی از روی تاریخ تولد – تست روانشناسی چیزی ke می خواهید باشید دور نمی کند؛ بـلـکـه مانند رنگی اســت ke نوع آن و زیبایی اش بــرای افراد مختلف متفاوت است. be مثال زیر …

توضیحات بیشتر »