فال و طالع بینی

فال روز تولد

فال روز تولد   یه فالجالب ! کمتر آدمی be فالو طالع بینی اعتقاد راسخ داره ؛ امــا خوندن ایــن جور فالها خالی از لطف نـیـسـت ؛ ضمن اینکه همیشه یه مواردی هست ke یه جور فالیا طالع بینی گوشزد می کنه و ba واقعیت هم سازگاره ... مگه نه؟  …

توضیحات بیشتر »

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج   طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین « عشق از زندگی جدا بوده است» بدون شک منظور افرادی غیر از زن های متولد فروردین ماه اســت ... نمی دانم be کسی ke عاشق یک چنین زنی باشد ؛ بــایــد تبریک گــفــت و ya be حالش متاسف بود …

توضیحات بیشتر »

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی   طالع بینی چینی متولدین سال موش (متولدین 1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387)   مشخصات کلی متولدین سال موش افرادی ke تحت تاثیر ایــن نشان طالع بینی be دنیا آمده اند ؛ از روحیه پرخاشگرانه و تهاجمی برخوردارند ... آنها گاهی اوقات افرادی پر حرف و گزافه گو می شوند. موش …

توضیحات بیشتر »